Weetjes

Het belang van een juiste diagnose

Het zal u maar overkomen dat door een onjuiste diagnose er een verkeerde behandeling wordt uitgevoerd. Wij doen ongeveer 1.000 diagnoses per jaar en komen dan de meest onwaarschijnlijke fouten tegen. Geen wonder dat sommige mensen verbitterd raken na de zoveelste vruchteloze poging.

Een voorbeeld:

Een klant wordt geconfronteerd met condensatie op de dubbele beglazing.

Een eerste voorstel:

De eerste stelt voor om verluchtingsbuisjes te plaatsen doorheen de woning.

Resultaat: een relatieve kostprijs. Meer koudebruggen en tocht. De verhoogde luchtvochtigheid wordt niet weggenomen, het probleem blijft bestaan.

Een tweede voorstel:

Een tweede stelt voor om een permanente ontvochtiger te plaatsen.

Resultaat: een tamelijk hoge aankoopprijs met blijvende elektriciteitskosten en geluidshinder. Bovendien neemt dit de oorzaak niet weg.

Een derde voorstel:

Een derde stelt voor om alle muren te injecteren.

Resultaat: Een hoge kostprijs (afhankelijk van de uitvoerder). het probleem blijft, daar de oorzaak hier niet ligt.

Een vierde voorstel:

Een vierde opteert ervoor om de woning permanent onder overdruk te plaatsen.

Resultaat: Hoge investeringskosten met blijvende elektriciteitskosten. Bovendien neemt dit de oorzaak niet weg.

Een oplossing is hier nochtans tamelijk eenvoudig.

Door een éénmalige, beperkte en definitieve ingreep aan de buitenzijde van de woning is de "oorzaak" volledig weggenomen en kan men terug "leven" onder een normale luchtvochtigheid en heeft men geen condensatievorming meer.

Optrekkend vocht - Injecteren tegen vochtproblemen!

Onzin ontmaskeren is onze morele plicht

Massimo Pigliucci, wetenschapsfilosoof

De mythe van het zogenaamde "optrekkend vocht" blijft nog steeds zeer hardnekkig. Iedereen is ermee weg en neemt het maar aan als waar (uit onwetendheid), terwijl het hoegenaamd niets met de echte oorzaak te maken heeft.

Indien natte muren gemeten worden bij woningen met vochtproblemen, met een hoog frequentiemeettoestel tot 12 cm diep, zonder pleisterlagen, dan meten we inderdaad natte bakstenen op een bepaalde hoogte. Echter, daaronder meten we minder natte bakstenen. Indien de muur het vocht capillair zou opnemen, zou de muur van onder naar boven, van nat naar droger, moeten meten. Dan al klopt de stelling van optrekkend vocht niet.

Indien we de vloer meten met een hoog frequentiemeettoestel tot 12 cm diep, dan meten we dat de vloer nog natter is dan de muren. Als de muren het vocht capillair opnemen, waarom is dan de vloer nog natter dan de muren? Ook hier klopt de stelling van optrekkend vocht niet.

Tradities blijven hardnekkig, ondanks de wetten van de bouwfysica

Als we de woning correct nakijken, dan zien we dat, in de meeste gevallen, de verharding buiten bijna even hoog ligt als de vloer binnen. Bij regenval wordt de maaiveldzone (= de eerste 30 cm onder de tuin of verharding) volledig verzadigd met regenwater. Dit regenwater loopt horizontaal doorheen de onbeschermde muur in de vloer van het gelijkvloers. Dan is het normaal dat de vloer nog natter meet dan de muren. Dit is geen optrekkend vocht! Ook het plaatsen van een horizontale barrière zal de horizontale doorstroom van regenwater niet kunnen tegenhouden.

In het beste geval kan men met het injecteren tegen opstijgend vocht bepaalde gevolgschade weg camoufleren (oa. met een pleistermembraan), maar doet men niets aan de echte oorzaak. Een natte vloer kost je trouwens 25-30% op je verwarmingskosten. Verdampen van vocht doet een woning namelijk continu afkoelen.

Conclusie: gezien de voorgaande feiten, vastgesteld bij een forensische controle bij meer dan 20.000 woningen in de Benelux, Duitsland en Frankrijk, werd optrekkend vocht nog nergens gevonden. We kunnen dan concluderen dat het vermeende "optrekkend vocht" helemaal  niet bestaat.

Indien het beloofde resultaat uitblijft dan is men eraan voor de moeite. De echte oorzaak van alle gestelde vochtproblemen is niet weggenomen. De vloer blijft koud, de ramen condenseren bij koude nachten, de schimmelvlekken blijven in de hoeken van de slaapkamers, enz...

Een resultaatverbintenis is een verbintenis waarbij de schuldenaar, gezien de aard der door hem aangegane verbintenis, zich verbindt een welbepaald resultaat te garanderen.

Bezint eer ge begint.

Optrekkend vocht - Laat u niet vangen

Indien u opstijgend vocht vaststelt of alleszins iets wat erop lijkt, dan is dit enkel een klein zichtbaar deel van de gevolgschade. Optrekkend vocht is echter NOOIT een oorzaak maar enkel een gevolg van altijd een derde oorzaak. Dit kan een lek zijn in een aan- of afvoerleiding, een ontbrekende maaivelddichting of andere plaatsen van toevoer van vocht. Met enkele camouflagetechnieken wordt natuurlijk ook niets gedaan aan de echte oorzaak.

Indien je besluit om de symptomen te laten bestrijden door deze te injecteren, treur dan ook niet als de oorzaak hiermee niet weggenomen wordt. Door een sticker te plakken op een roestplek, neem je de oorzaak ervan ook niet weg.

Alle (brand-)verzekeringspolissen sluiten opstijgend vocht uit. Dit is op zich niet erg omdat dit ook nooit de oorzaak kan zijn van de zichtbare schade. Laat je dan ook niet vangen door uw schadegeval te laten wegcijferen. Tegen ook nooit een akkoord waar de term "optrekkend vocht" als oorzaak omschreven wordt. Zoek steeds naar de juiste oorzaak en neem de bron van het vocht of water weg en de gevolgschade zijnde "optrekkend vocht" zal vanzelf verdwijnen. We mogen het tenminste vreemd noemen dat van alle 20.000 onderzochte woningen in het geheel niets meer overblijft van het "opstijgend vocht" na het wegnemen van de echte oorzaken.

De vastgestelde juiste oorzaken van alle gestelde vochtproblemen bij 20.000 onderzochte gebouwen in België, Nederland, Duitsland, Luxemburg en Frankrijk zijn:

 • 63% gebrekkige waterdichting ter hoogte van de maaiveldzone
 • 21% spouwmuurcondensatie
 • 19% slagregen doorheen buitengevel
 • 18% lekkende afvoeren
 • 15% overmatige dampdruk vanuit kruipkelder, natte kelder of regenput
 • 3% lekkende aanvoerleidingen
 • 2% rechtstreeks lekken in de kelder (echt grondwater)
 • 1% lekken in betonkelders
 • 1% lekken in het dak
 • 0% opstijgend grondvocht (want dit is nooit de oorzaak, enkel gevolgschade)
 • 0% vocht door een gebrekkige isolatie of koudebruggen (is geen oorzaak, enkel gevolgschade)

Meerdere oorzaken zijn waarschijnlijk.

Zelfs na een grondig forensisch onderzoek bij woningen van 0 tot 2.000 jaar oud is het zogenaamde "optrekkend vocht" nog nergens gevonden als oorzaak van een mogelijk vochtprobleem.

Met andere woorden: Laat u niet vangen en denk 2 maal na!

Bouwproblemen zijn vochtgerelateerd

Wist u dat de meerderheid van de problemen in de bouw direct of indirect rechtstreeks te maken hebben met vocht?

Wist u dat de werkelijke oorzaken dikwijls verder liggen dan men aanvankelijk dacht?

Wist u dat vruchteloze pogingen een veelvoud kosten van een duidelijke analyse?

Wist u dat er maar weinigen zijn die in deze materie gespecialiseerd zijn?

Loskomen, oppervlakteschade, scheurvorming, vocht en luchtvochtigheid hebben met een overgrote frequentie hun oorzaak in vochtproblemen, waterschade of vochtgerelateerde problemen. In totaal gaat het hier om maar liefst 69% van al de probleemgevallen.

 

Legenda

 • vocht (31%)
 • scheurvorming (13%)
 • oppervlakteschade (11%)
 • loskomen (10%)
 • conform uitzicht (10%)
 • thermische isolatie (5%)
 • vervorming (4%)
 • corrosie (4%)
 • onderhoud (2%)
 • akoestiek (2%)
 • stabiliteit (2%)
 • hygrothermie (2%)
 • andere (4%)